Spring naar inhoud

Bijensterfte

Nou is al langer bekend dat groenten, fruit en bijvoorbeeld noten belangrijk zijn voor een goede gezondheid. De onderzoekers denken echter dat de cruciale rol van bestuiving voor specifiek het gezonde deel van ons dieet benadrukt moet worden – in verband met de mysterieuze bijensterfte die sinds 2006 vooral in Europa en Noord-Amerika plaatsvindt.
Deze zogenoemde ‘Colony Collapse Disorder’, of CCD, is een verschijnsel van plotse massale sterfte binnen bijenkolonies, die naast de honingbij nu ook hommels en wilde bijen lijkt aan te tasten.
“Voortzettende afname van bestuivende insecten kan het steeds moeilijker maken een gevarieerd en voedzaam dieet samen te stellen voor de wereldbevolking”, zo schrijven de onderzoekers in hun publicatie in het online wetenschapsblad PLoS ONE.

china pollination

Gebieden in China door bestrijdingsmiddelen vervuild zijn  geen insecten om te bestuiven. Foto boven, bloesem moet met de hand worden bestoven. Laten we het hier niet zover laten komen.

no GMO

Oorzaken
Wetenschappers zijn wereldwijd naarstig op zoek naar de oorzaken van CCD. Er wordt vooral een verband gelegd met een aantal parasieten en virussen, die mogelijk in de hand worden geholpen door verslechterde gezondheid van de bijen als gevolg van het gebruik van insecticiden en door bijvoorbeeld afnemende bloemendiversiteit.

8a80a9fc671864e5dbaafcbf1ba648e5