Spring naar inhoud

Huis tuin en Bijenweetjes

Huis-tuin-en-bijenweetjes

 • Een bijenvolk bestaat 's zomers uit 30.000 tot 60.000 bijen en één leggende koningin. Voor 1 kg honing maken honingbijen ongeveer 1 miljoen vluchten, jaarlijks verbruiken ze ca 150 kg honing.
 • Ze halen tijdens het bestuiven van de bloemen per jaar zo'n 30 kg stuifmeel op, rijk aan koolhydraten en aminozuren.
 • De gezondheid van de bij wordt bepaald door de samenstelling van het stuifmeel, vandaar dat diversiteit in dracht belangrijk is.
 • Dertig procent van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door bijen.
 • Bijen halen hun voedsel in een straal van ca 5 km rondom de bijenwoning.
 • De bij zoals wij hem kennen bevolkt al 30 miljoen jaar onze planeet.
 • Nectar-afgifte van bloemen is afhankelijk van het tijdstip op de dag en van de weersgesteldheid. In erg droge periodes is de sapstroom vaak te dik om nectar te kunnen opzuigen.
 • Honingbijen vliegen uit bij een 
temperatuur van ca. 10 graden C, hommels bij ca. 7 graden C.
 • Op het hoogtepunt van hun ontwikkeling kan een krachtig bijenvolk in de zomer wel zo'n 300 kg honing verzamelen.
 • Honing is de zonnebatterij van het donkere bijennest. Het wordt door planten opgevangen en als suikers in nectar omgezet. Bijen verzamelen dat en slaan de chemisch gebonden zonne-energie op als honing, de nectar wordt tot 80% ingedikt.
 • Over de hele wereld wordt 80 % van bloeiende planten bestoven door insecten, daarvan weer 85% door honingbijen. Er zijn slechts negen soorten honingbijen.
  De bij vervoert in haar darm-nectarmaag 40 mg nectar, het totaal gewicht van een bij is 90 mg. Zij transporteert dus bijna de helft van haar lichaamsgewicht aan nectar naar haar volk.
 • Per appelbloem kan een haalbij 2 mg nectar halen, een kersenboom brengt per dag wel zo'n 2 kg nectar op en per bloem 30 mg.
 • Het record aantal bezoeken van een honingbij is per dag 3000 bloemen. Zij vliegt van bloem tot bloem, ze heeft dus niet 3000 vluchten nodig.
 • De bij kan 10 km vliegen op een volle tank (40 mg nectar) en vliegt dan ook niet verder dan 2 tot 4 km van het nest om nectar te halen.
 • Mieren beschermen bladluizen omdat ze dol zijn op hun bladhoning, dat is het teveel aan door luizen opgezogen en weer uitgescheiden plantensappen, herkenbaar aan de glinsterende laag op bladeren, maar...
 • bijen nemen die bladhoning graag op. Het bestrijden van bladluizen heeft voor bijen dus een dubbel nadeel: het gif met zijn nadelige gevolgen voor bijen en het verdwijnen van een voedingsbron.
 • Haalbijen slapen s'nachts. Jonge bijen ook, maar korter en met een dag- en nachtritme.
 • Klimop op leeftijd is een prachtige drachtplant voor bijen, maar wordt vaak verwijderd uit  ‘voorzorg’ voor verstikking.
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen veroorzaakt bodemverontreiniging. Het bodemleven raakt verstoord, daardoor nemen ziekten en plagen juist toe, in plaats van af.
 • Dubbelbloemig gekweekte en genetisch gemanipuleerde bloemensoorten geven geen voeding aan bijen.
 • Tuinplanten - die in de grond staan en goed geworteld zijn -zijn geholpen door niet of onregelmatig watergeven. De wortels gaan in de diepte op zoek naar water, ontwikkelen daardoor een steviger wortelstelsel en worden minder gevoelig voor ziektes. Bovendien verzilt de oppervlakte minder.
 • Een plant wordt ziek als hij het niet naar zijn zin heeft. Vaak is dat het geval omdat hij verkeerd is geplaatst of wordt behandeld. De ziekte is een gevolg, geen oorzaak. Dit is vaak het geval bij planten die niet inheems zijn.
 • Planten waar bijen en andere insecten dol op zijn en die overal tussen tegels en in hoekjes groeien, worden vaak grof bestreden. Koekoeksbloemen, boterbloemen, brand- en dovenetels, distelachtigen, paardenbloemen, kool- en raapzaad, kamilles krijgen tegenwoordig het etiket onkruid maar zijn voor insecten een belangrijke voedingsbron.
 • Afgevallen bladeren bieden schuilplaatsen voor insecten, beschermen de grond tegen uitdroging en zijn een voedingsbodem voor schimmels en insecten die het organisch materiaal afbreken, waardoor de grond weer voeding kan geven aan de planten.
 • Het sap van de sterk geurende stoffen kruidnagel, ui en knoflook verwart het oriëntatievermogen van mieren, een streep ermee door de mierenstraat doet ze verdwalen waardoor ze het nest niet meer terugvinden, maar mieren zijn nuttige insecten.
 • Angst voor bijensteken hoeft u bij normaal gedrag niet te hebben, bijen steken uit zelfverdediging en gaan er aan dood.  Een bij laat bij de steek een alarmgeur achter als waarschuwing voor de andere bijen, dus is het raadzaam die op de steekplek te maskeren met bijvoorbeeld gras.
 • Wespen zijn natuurlijke opruimers. Ze gaan niet dood na een steek met hun angel.
 • In de diverse artikelen over bijensterfte wordt steeds de neonicotinoïde-groep genoemd als insectenbestrijdingsmiddel dat voor de honing- en wilde bijen zeer schadelijk is. Hiertoe behoren insecticiden met de volgende werkzame bestanddelen:

Imidacloprid (4 ng is dodelijk voor bijen)

Clothianidine (4 ng is dodelijk voor bijen)

Thiacloprid (14 µg is dodelijk voor bijen)

Thiamethoxam (30 ng is dodelijk voor bijen)

Acetamiprid (7 µg is dodelijk voor bijen)

( 1 ng = miljardste deel van een gram. 1µg= 1000 nanogram )

Een uitgebreid overzicht van middelen die in de tuincentra/winkels te koop zijn, krijgt u via de link:  http://bijenstichting.wordpress.com/lijst-giftige-middelen/Het gaat om vlooienbanden voor hond en kat, mierenlokdozen, kamerplantensticks, insectenbestrijdingsmiddelen, onkruidverdelgers, gazonversterker, etc.

 • Een stille, maar ongekend heftige natuurramp voltrekt zich waar neo-nicotinoïden worden ingezet in de landbouw. "Het aantal insectenetende vogels in Nederland neemt sneller af op plekken waar meer imidacloprid in het water zit", zo was te lezen in het internationale vakblad Nature. (de Volkskrant, 10 juli 2014)
 • Eén afgestreken theelepel van de werkzame bestanddelen van een bestrijdingsmiddel uit de groep neo-nicotinoïden is voldoende om de hele bijenstand van Nederland te doden.!!
 • Is tenslotte onze hele natuurlijke omgeving vergiftigd dan hebben wij mensen ook weinig overlevingskans.